Aanmelding online Algemene Ledenvergadering PlatformCHD 29 juni 2021

12-06-2021

Op 29 juni a.s houdt PlatformCHD vanaf 19:30 haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). We beginnen het programma gelijk met een interessante inhoudelijke presentatie van Neeltje Crombag (UZ Leuven ) over:

 

‘Hoe de ervaringen en behoeften van ouders kunnen bijdragen aan de verbetering van zorg’

Het aanbieden van zorg waarbij het (ongeboren) kind en zijn of haar familie centraal staat is belangrijk. Hoe deze zorg er dan uit zou moeten zien wordt onder andere bepaald door de ervaringen, behoeftes en voorkeuren van ouders. In deze presentatie zullen we jullie meenemen in hoe dit proces verloopt, delen we een paar voorlopige resultaten, en leggen we uit hoe deze gebruikt kunnen worden in de praktijk.

 

Het formele programma van de ALV begint omstreeks 20:30. Dan wordt stilgestaan bij het lustrumjaar 2021,  teruggeblikt op de resultaten in 2020 en vooruitgeblikt op de doelen en de begroting voor 2022. We nemen afscheid van Marleen Woudenberg-Isiç als penningmeester en we verwelkomen nieuwe vrijwilligers in onze vereniging.

 

De avond is uiterlijk om 22:00 afgelopen. We zullen ook live via facebook streamen. Deelname is gratis en alle leden van PlatformCHD hebben stemrecht tijdens de ALV. Meld je via onderstaand formulier aan om deel te nemen aan de ALV en ontvang de ZOOM-link voor de vergadering. 

 

Meld je aan: