Doneren

Help PlatformCHD haar doelen te verwezenlijken! Uw geld zal gebruikt worden om de activiteiten en de verenigingskosten te dekken. Wij zamelen geld in om het leven van hen die door CHD geraakt worden te verbeteren, door onderzoek te stimuleren, informatievoorziening te ontwikkelen en lotgenoten contact te faciliteren.  

Onze vereniging heeft een ANBI status dat betekent ondermeer dat uw fiscaal gunstig aan ons kunt doneren en dat onze bestuurders bijvoorbeeld geen vergoedingen ontvangen. Wilt u meer over ANBI weten:

kijk dan op deze pagina.