Veelgestelde vragen over Corona en CHD

14-03-2020

De chirurgen en kinderartsen van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam hebben antwoord gegeven op een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en kinderen met slokdarmatresie en CHD. 
Zie ook ons nieuwsbericht met de laatste actuele berichtgeving rondom het coronavirus en CHD<

Vraag:
Zijn onze kinderen (inderdaad) extra vatbaar?

Antwoord:
Het coronavirus is een virus dat net als vele andere virussen waar jonge kinderen last van hebben luchtwegklachten kan veroorzaken. Kinderen die door hun aandoening meer gevoelig zijn voor luchtwegproblemen – zoals kinderen met slokdarmafsluiting, CHD en (aangeboren) longafwijkingen – kunnen mogelijk heftiger reageren op een infectie, maar vooralsnog lijkt het dat kinderen veel minder heftig ziek worden van het corona-virus. Zij kunnen het virus echter wel ook verspreiden. Over het algemeen genomen vermeldt het RIVM dat ouderen en mensen met een hart- of longaandoening waarvoor ze ook het advies krijgen een griepvaccinatie te halen gerekend moeten worden tot de kwetsbare groepen.

Vraag:
Hoe moet je handelen wanneer kwetsbare kinderen verschijnselen van het coronavirus zouden krijgen?

Antwoord:
Het is verstandig om de adviezen van het RIVM te volgen. Dit kan lastig zijn bij kinderen met slokdarmatresie, CHD en (aangeboren) longafwijkingen, omdat zij toch al meer hoestklachten hebben dan andere kinderen. Het is dus belangrijk om extra alert te zijn op andere symptomen zoals koorts en algemeen ziek-zijn en dan laagdrempelig contact op te nemen met de huisarts.

Vraag:
Is het verstandig onze kinderen van school thuis te houden?

Antwoord:
Hiervoor gelden ook de richtlijnen van het RIVM, die per dag kunnen veranderen.

Op vrijdag 13 maart heeft de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde hierover een statement op de website van NVK gezet. Voor kwetsbare kinderen (waarbij kinderen met een slokdarmatresie met luchtweg/longproblemen, CHD-kinderen en kinderen met aangeboren luchtweg en longafwijkingen met klachten) hier het uitgangspunt:

NVK: ’Ondanks bovenstaande geruststellende informatie uit Italië en China is ons advies om hoog-risicopatiënten tot nader order niet naar school of het kinderdagverblijf te laten gaan. Hoog-risicopatiënten zijn patiënten met ernstige onderliggende afweerstoornissen of ernstige hart- en longaandoeningen. Wij geven dit advies, omdat er nog onvoldoende kennis is opgedaan bij deze specifieke risicogroepen. In geval van twijfel kunt u hierover uiteraard contact opnemen met uw behandelend ziekenhuis.’

Voor broertjes en zusjes houden wij voorlopig aan dat deze wel naar school kunnen, mits geen hoestklachten en koorts. Maar persoonlijke omstandigheden kunnen hier van invloed zijn en het is begrijpelijk als ouders broertjes en zusjes ook thuis laten in overleg met school.

Vraag:
Kun je met vragen direct contact opnemen met bijvoorbeeld het Sophia Kinderziekenhuis?

Het is zeer begrijpelijk dat er veel vragen en onzekerheden zijn over het coronavirus. Zoals al hierboven gezegd is het belangrijk om de algemene adviezen te volgen en geldt dat de algemene informatie zeker ook voor kinderen met CHD geldt. Alleen als uw kind ziek wordt en er twijfels zijn over de volgende stap in de behandeling, kunt u of de dokter van uw kind (huisarts of kinderarts) contact opnemen met het behandelende academisch kinderziekenhuis.